ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ И
АРХИТЕКТУРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проектантски услуги, предлагани от нас:

  • Консултации
  • Предпроектни проучвания
  • Инвестиционно проектиране
  • Авторски надзор

Проекти за преустройства и реконструкции

Архитектурното студио изготвя проекти по всички части за пристройки, надстройки, разширения и преустройства на съществуващи сгради и помещения. Тези проекти са необходими за получаване на разрешения за строеж за необходимите промени.

Възстановяване на проектна документация

Възможно е поради някаква причина проектната документация на жилищната сграда да е загубена или унищожена. Ние от архитектурно студио „БИНЕВ“ ЕООД можем да изготвим и да ви консултираме относно процеса по възстановяване на строителните книжа по всички части в така наречения „инвестиционен проект – заснемане“.
Проектът-заснемане се одобрява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа.

3D Визуализации

3D визуализацията е процес на изобразяване или създаване на модели с помощта на компютърни 3D програми.
Триизмерното изобразяване осигурява реалистични презентации на картини и сцени.
Илюстрира цялостно оформление на пространствата, което включва изграждането на стени, облицовки, мебели и декори.
Съвременните възможности на 3D визуализацията позволяват всяка идея да бъде материализирана.
С 3D проектирането е лесно да видите как ще изглежда Вашия проект преди реализирането му.